Het dansseizoen van 2019-2020 staat weer voor de deur. Na goed overleg en gezien ook de annuleringen van afgelopen seizoen van onze wedstrijden zijn wij genoodzaakt de organisatie van de D.M.N. Wedstrijden te stoppen.

Wij zien ook allemaal dat vanuit de diverse aan D.M.N. gebonden dansscholen steeds minder animo (Leerlingen) is om naar de wedstrijden te komen. Het aantal leerlingen daalt en ook het aanbod van andere wedstrijdorganisaties wordt ook steeds groter en beter. Blijkbaar is er geen draagvlak meer voor kleinere, intiemere en gezellige wedstrijden.

De D.M.N. is hier altijd met succes in voorop gegaan en wij willen ook hierbij alle dansscholen die hun paren de afgelopen vele jaren naar de wedstrijden hebben gestuurd hiervoor onze dank uitspreken.

Wij hopen van ganser harte dat uw paren met veel plezier de N.D.O., Dutch-AL, of bij andere organisaties de wedstrijden zullen gaan bezoeken.

Wij willen een ieder die nauw betrokken waren met organiseren, oprichten, ondersteunen, en vooral Marcel van der Kruk, bedanken voor de inzet de afgelopen jaren.

Hans van de Hoef en Gerrit Wensink